Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία είναι δύο έννοιες συνώνυμες, που αρκετές φορές όμως ταυτίζονται, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ουσιαστικές διαφορές.

Η συμβουλευτική συνίσταται σε μια πιο βραχυπρόθεσμη διαδικασία, με σαφώς καθορισμένο σκοπό και στόχο, στην οποία ο θεραπευτής αναλαμβάνει αρκετά καθοδηγητικό ρόλο και οι επιθυμητές αλλαγές αφορούν κυρίως τη λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας.

Σε αντιδιαστολή η ψυχοθεραπεία συνίσταται σε ένα σαφώς πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, κατά το οποίο ο θεραπευτής – ανάλογα βέβαια το εκάστοτε θεραπευτικό μοντέλο- διατηρεί μια ουδέτερη ή πιο ενεργή στάση στη θεραπεία όπου μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων προσπαθεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να τροποποιήσει ή και να αλλάξει ριζικά συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές που τον ταλαιπωρούν.

Η θεραπευτική διαδικασία αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια πορεία διαρκούς ανάλυσης και εμπερίεξης κατά την οποία η θεραπευτική σχέση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και όπου κάθε σύμπτωμα αντιμετωπίζεται ως η συγκεκριμένη εκδήλωση και μορφοποίηση βαθύτερων ψυχικών συγκρούσεων και αναγκών στο εδώ και τώρα.

Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει ανάλογα με το αίτημα του θεραπευόμενου, τη φύση και την ένταση των συμπτωμάτων, αλλά ένας κύκλος 6 μηνών θεωρείται απαραίτητος για την επίτευξη θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Το κόστος της συνεδρίας ανέρχεται στα 40 Ευρώ για την ατομική ψυχοθεραπεία και στα 45 Ευρώ για τη θεραπεία ζεύγους.