Ατομική Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους

Ατομική Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους
Η θεραπεία μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο που ταλαιπωρείται από τα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει, ή να αφορά ένα ευρύτερο σύστημα όπως ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια που παρουσιάζει δυσλειτουργικότητα είτε στην επικοινωνία είτε σε άλλους τομείς, εγκλωβίζοντας τα μέλη σε έναν ματαιωτικό τρόπο συσχέτισης μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, είτε αναφερόμαστε σε ατομική θεραπεία, είτε σε θεραπεία ζεύγους, η κοινή συνισταμένη και στις δυο περιπτώσεις είναι το προσωπικό κίνητρο και η ελπίδα για αλλαγή, που αποτελούν τη βάση και την απαραίτητη προυπόθεση κάθε θεραπευτικής διαδικασίας.