Αυτογνωσία-Προσωπική Ανάπτυξη

Αναμφισβήτητα ο μακροπρόθεσμος στόχος κάθε θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη και ωρίμανση μέσω της αυτογνωσίας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας «τυφλά» σημεία μέσα τους, τα οποία δεν έτυχαν κατάλληλης ανάλυσης και επεξεργασίας, σημεία τα οποία μας αναγκάζουν να παλινδρομούμε σε παλιότερες περιόδους της ζωής μας, να επαναβιώνουμε δυσάρεστα συναισθήματα και καταστάσεις.

Αποκτώντας γνώση του ποιοι πραγματικά είμαστε, γινόμαστε ικανότεροι να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις και προκλήσεις στο παρόν και να σκεφτόμαστε το μέλλον μας με ρεαλισμό αλλά και αισιοδοξία.