Διαταραχές Προσωπικότητας

Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει και μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει. Εντούτοις κάποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μας με βαθύτερες ρίζες, έχοντας διαμορφωθεί σε κάποια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της ζωής μας, εχουν εγκαθιδρυθεί πλήρως μέσα μας, χαρακτηρίζονται συχνά από ακαμψία και βιώνονται ως αναπόσπαστα κομμάτια του εαυτού μας.

Η ψυχοθεραπεία στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να έχει βάθος χρόνου, ούτως ώστε στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης να μπορέσουν να εκδηλωθούν αυθόρμητα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου που τον δυσχεραίνουν στην καθημερινότητά του, να αναλυθούν και να επαναπροσδιοριστούν.

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθώ βασίζεται στη θεραπευτική σχέση στο εδώ και τώρα. Οι παρελθούσες σημαντικές εμπειρίες αναλύονται πάντα σε συνάρτηση με τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του στο παρόν, δίνοντας του τη δυνατότητα να αναβιώσει και να αναπλαισιώσει είτε ανεκπλήρωτες σχέσεις είτε «μισοτελειωμένες υποθέσεις» με σημαντικά πρόσωπα της ζωής του.