Προβλήματα Διαπροσωπικών Σχέσεων

Η μορφή και ο τρόπος ζωής ειδικά σε μεγαλουπόλεις όπως η Αθήνα τείνει να καθιστά την εργασία και την επαγγελματική απασχόληση ως πρώτιστο μέλημα για κάθε άτομο, θέτοντας σε δεύτερο ρόλο ή ακόμα και στο περιθώριο την ανάγκη για ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών κοινωνικών σχέσεων.
Οι κοινωνικές σχέσεις πολλές φορές χαρακτηρίζονται από καχυποψία, ανταγωνισμό, φόβο εγγύτητας και άλλα αρνητικά φαινόμενα τα οποία, είτε εγκλωβίζουν το άτομο σε αδιέξοδες σχέσεις, είτε το οδηγούν αποφευκτικά σε κοινωνική απομόνωση και αποξένωση από τους γύρω του.
Παρόλα αυτά, η όποια αίσθηση ασφάλειας που φαίνεται να προσφέρει η κοινωνική απόσυρση και απομόνωση δεν είναι στην ουσία παρά μια καλά οργανωμένη ψευδαίσθηση που δημιουργείται για λόγους αυτοπροστασίας, και η οποία χρειάζεται να αναλυθεί θεραπευτικά τόσο ως περιεχόμενο αλλά και ως διαδικασία προκειμένου να μάθει το άτομο να αντέχει και να δημιουργεί ουσιαστικότερες και πιο υγιείς σχέσεις, βασισμένες στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαιότητα και στην ειλικρίνεια.5