Ψυχοσεξουαλικά Προβλήματα

Αρκετές φορές οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σεξουαλική τους ζωή, δυσκολίες οι οποίες συχνά έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο και αιτία. Η έγκαιρη εξέταση από γυναικολόγο, ουρολόγο ή άλλον ειδικευμένο ιατρό είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκλεισθούν σε πρώτο χρόνο τυχόν οργανικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν σεξουαλική δυσλειτουργία και για να διερευνηθούν ακολούθως με μεγαλύτερη εγκυρότητα οι ψυχολογικοί παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνισή της.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε αυτή την κατηγορία που βασανίζουν αρκετούς ανθρώπους είναι η στυτική δυσλειτουργία, η πρόωρη εκσπερμάτιση, η δυσπαρεύνεια και η μειωμένη σεξουαλική διάθεση.

Επιπλέον, η ταυτότητα του φύλου είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς νέους ή και μεγαλύτερους ανθρώπους. Η διερεύνηση των ανησυχιών και των φόβων που πηγάζουν από το θέμα αυτό είναι αναγκαία προκειμένου το άτομο να μπορέσει να θεμελιώσει μια εικόνα σταθερότητας και αποδοχής για τον εαυτό του.